Autorijschool

J. van der Stokker

You are here: Home » De start naar je rijbewijs » Het rijexamen
vrijdag, 21 jan 2022

Het rijexamen

Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet u minimaal zestien jaar zijn.

Het rijexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Vooraf
In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Tijdens het rijexamen
Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen.

Een foutje?
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen.

De uitslag
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, krijg je meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid. In ruil voor deze twee documenten, twee pasfoto's en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je rijbewijs krijgen.

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijg je het uitslagformulier mee, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen.

Waar examen doen
Voor de praktijkexamens heeft het CBR ruim vijftig examenplaatsen, verspreid over heel Nederland. Meestal wordt het examen afgenomen in de examenplaats dicht bij jouw woonplaats. Maar je mag ook op andere CBR-locaties examen doen.

Reservering
Je rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop je geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Bij de meeste rijscholen kun je, in overleg met je instructeur, zelf je ideale tijdstip van afrijden bepalen. Bijna negentig procent van de rijscholen is aangesloten op de geautomatiseerde examenagenda van het CBR.

Via de computer reserveer je met de rijschool op die manier examentijd. Het voordeel hiervan is dat het lesprogramma en de examendatum goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je examen moet doen.

Een examen kun je al twintig weken vóór de gewenste examendatum reserveren. De naam van de kandidaat hoeft dan nog niet bekend te zijn. Tot acht dagen vóór de examendatum kan de rijschool de naam van de kandidaat invullen of veranderen.

Benodigde documenten voor de aanvraag van je examen
Bij de aanvraag van het praktijkexamen moeten er enkele documenten van je naar het CBR:

  • - Let op dat je per 1-11-2017 bij de aanvraag van het (her)examen, zelf de Gezondheidsverklaring (voorheen eigen verklaring) in te dienen via www.cbr.nl.
  • - Het ingevulde Eigen verklaring (je kunt deze kopen bij je rijschool, de gemeente of het CBR);
  • - Afschrift van je persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (maximaal een half jaar oud en géén kopie). Het uittreksel is op gemeentesites vaak on line te bestellen. Een digitaal (via DigiD) uittreksel of print daarvan kan het CBR (nog) niet accepteren. Een via DigiD aangevraagd (gewaarmerkt of voorzien van gemeentestempel) papieren uittreksel geldt wel gewoon.
  • - De aanvraagkaart voor het praktijkexamen;
  • - Een recente pasfoto;
  • - Het geleidebiljet.

Benodigde documenten die je mee moet nemen naar je examen
Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen B moet je de volgende documenten overhandigen:

  • - De oproepkaart;
  • - Een geldig theoriecertificaat;
  • - Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
  • - Eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets.

Regels
Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal zestien jaar zijn. De leeftijdsgrens voor de rijlessen is vanaf 16,5 jaar.

Verklaring van rijvaardigheid
Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, krijg je een Verklaring van rijvaardigheid.

Voorwaarden CBR-examen
De CBR-examenvoorwaarden kun je downloaden vanaf deze site.

Kosten
Klik hier voor onze actuele tarieven

Heel veel succes met het behalen van je rijexamen!